Obchodní podmínky

PODMÍNKY PRODEJE

(v souladu s legislativní vyhláškou č. 206 z roku 2005 - Spotřebitelský zákoník, ve znění novelizované vyhláškou ze dne 21. února 2014, č. 21 pro smlouvy uzavřené mezi spotřebiteli a odborníky po datu 13. června 2014)

Přijetí podmínek prodeje

Odesláním objednávky různými způsoby uvedenými a uvedenými níže zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi, které mu byly poskytnuty během nákupního procesu, a že plně akceptuje všeobecné a platební a přepravní podmínky uvedené níže, jakož i specifické podmínky. k dispozici v každém produktovém listu.
Přijetím, byť jen částečným, objednávky je smlouva mezi prodávajícím Borelli Store uzavřena. srl se sídlem Via dei Marmorari, Spilamberto (MO) Při zadávání objednávky bude zákazníkovi výslovně uvedeno, že z objednávky vyplývá povinnost platby.

Postup nákupu

Prostřednictvím elektronického nákupního košíku je možné nakupovat pouze produkty, které se nacházejí v online katalogu stránek v době zadání objednávky, jak je popsáno v příslušných informačních listech. Obrázky produktů na každém produktovém listu jsou ilustrativní. Pro nákup stačí přidat požadované produkty do košíku (kliknutím na tlačítko koupit) a postupovat podle pokynů na obrazovce. Na konci objednávky bude automaticky zasláno e-mailové shrnutí objednávky se všemi podrobnostmi souvisejícími s nákupem a souvisejícími dodacími lhůtami.

Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou bez DPH. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty (pokud není uvedeno jinak). Náklady na dopravu se zobrazí během fáze objednávky a částka se může lišit podle typu zakoupeného produktu. Jakékoli změny cen mohou proběhnout bez upozornění, ale v každém případě budou objednávky zpracovány s cenou uvedenou v době nákupu.

Dostupnost produktu a dodací lhůty

Každý produktový list ukazuje dostupnost s častými aktualizacemi. Zakoupený produkt vám bude doručen v odhadovaném časovém limitu na objednávce. Služby budou poskytovány ve lhůtě předpokládané v každé nabídce nebo budou dohodnuty mezi spotřebitelem a poskytovatelem služeb.

Předpokládané způsoby platby

Na stránkách stockfirmati.com si můžete vybrat mezi různými platebními metodami, přičemž všechny jsou garantovány podle nejmodernějších bezpečnostních standardů.

  • S kreditní kartou
  • S PayPalem
  • S bankovním převodem
  • Vyzvednutí vlastním kurýrem

Platba kreditní kartou

Aby byla zaručena maximální bezpečnost při platbách, jsou online transakce vašich nákupů placené kreditní kartou prováděny s certifikací Verisign prostřednictvím zabezpečeného serveru, který využívá ochranný systém SSL (Secure Socket Layer). Tento systém se stará o šifrování zadávaných informací tak, aby nebylo možné je zachytit. Při platbě za objednávku kreditní kartou budete automaticky přesměrováni na zabezpečenou (SSL) stránku webu banky, která transakci zpracuje. Na této stránce můžete zadat údaje o své kartě (číslo a datum vypršení platnosti) naprosto bezpečným způsobem. Údaje jsou ve skutečnosti přenášeny přímo do banky, což vám nabízí maximální záruku. Na rozdíl od toho, co se děje v tradičním podnikání (kde údaje o vaší kartě projdou očima držitele karty, úředníka, číšníka), se online transakce stává absolutně bezpečnou, protože se nikdo (ani my) nemůže dozvědět o kódech karty. of Credit používají její zákazníci. Kód se používá pouze pro platební transakci; v případě úspěšné platby je potvrzení okamžité, od Banky dostáváme pouze číslo účtenky. V žádném z našich archivů není ani stopa po kódu kreditní karty. * Stockfirmati si vyhrazuje právo vyžádat si od Zákazníka dodatečné informace (např. telefonní číslo pevné linky) nebo zaslat kopie dokumentů prokazujících vlastnictví použité Karty. V případě absence požadované dokumentace si vyhrazujeme právo objednávku nepřijmout.

S vaším účtem PayPal

Fungování Paypalu je velmi podobné jako u běžného bankovního účtu, po otevření účtu můžete posílat nebo přijímat peníze, provádět online platby rychle. PayPal navíc splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy na trhu a disponuje technologiemi proti podvodům, které chrání každou transakci. Pokud již máte PayPal účet a rozhodnete se nakoupit tímto způsobem, budete po odeslání objednávky přesměrováni na stránku PayPal pokladny (zabezpečená a SSL chráněná transakce), kde stačí zadat své přihlašovací údaje zvolené při registraci. do PayPal . Pokud chcete využít tuto platební metodu, ale nejste registrováni u služby PayPal, navštivte webovou stránku www.paypal.it. * Stockfirmati si vyhrazuje právo vyžádat si od zákazníka dodatečné informace (např. telefonní číslo pevné linky), aby bylo možné zjistit skutečné vlastnictví účtu PayPal. V případě absence požadované dokumentace si Stockfirmati vyhrazuje právo objednávku nepřijmout.

Platba bankovním převodem předem

Pokud chcete, můžete objednávku uhradit bankovním převodem na bankovní spojení, které bude uvedeno po odeslání objednávky (do 24 pracovních hodin od objednávky). Pamatujte, že zboží bude zaneprázdněno až do obdržení dokladu o převodu (papírový doklad nebo potvrzení online převodu), který nám budete muset zaslat e-mailem (tyto kontaktní údaje budou uvedeny při objednávce) v rámci a nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Účel převodu musí obsahovat: číslo jednací, datum provedení a jméno/příjmení držitele příkazu. Forma platby bankovním převodem nezahrnuje žádné další náklady v transakci objednávky.

Způsoby dopravy a náklady na dopravu

Naše zásilky jsou zasílány expresním kurýrem. Pokud jsou zásilky odesílány expresním kurýrem, po odeslání objednaných produktů obdrží zákazník e-mailem číslo zásilky (sledovací číslo), pomocí kterého může zásilku sledovat a sledovat v reálném čase. Tyto informace budou zaslány přímo kurýrem, aby zákazníkovi zaručil 100% službu. Zboží je zabaleno a doručeno kurýrovi ve lhůtách a podmínkách uvedených výše nebo uvedených na každém produktovém listu. Dodací lhůta je uvedena na vašem uživatelském panelu v každém objednávkovém formuláři. Počet dnů požadovaných pro doručení je bezpodmínečně nutné brát v úvahu pouze pro pracovní dny. Když je objednávka svěřena kurýrovi, dodací lhůty se pohybují od 1 do 2 pracovních dnů (vyjma ostrovů a znevýhodněných oblastí). Výše uvedené dodací lhůty jsou však orientační a mohou se lišit v důsledku faktorů, které nejsou způsobeny naší vůlí (špatné počasí, stávky, ...). V případě platby na dobírku odpovídá za vyzvednutí dlužné částky před doručením balíku kurýr. V případě nepřítomnosti může kurýr zanechat upozornění nebo se pokusit o doručení v jinou dobu, poté bude zboží ještě několik dní uloženo na příslušném úřadě. V případě vyzvednutí v jejich sídle zpravidla nevznikají žádné další náklady. Borelli Store srl v žádném případě nemůže nést odpovědnost za nedostatky, které se vyskytnou během přepravy.

Nevyhovující zásilky nebo dílčí dodávky

Při dodání zboží je zákazník povinen zkontrolovat, že počet balíků odpovídá počtu balení uvedenému na přepravním dokladu a že obal je neporušený a nevykazuje žádné poškození nebo zjevné změny. V případě nesrovnalostí nebo částečného dodání musí být tyto okolnosti neprodleně zpochybněny osobě odpovědné za doručení, a to tak, že na dokument, který má být podepsán, připojí slova „PŘIJAT S REZERVOU – poškozený balík nebo částečná dodávka“. Pouze tímto způsobem bude možné přičíst kurýrovi jakékoli škody nebo nedostatky vyplývající z přepravy, jinak společnost Stockfirmati v žádném případě nenese odpovědnost.

Řízení refundace za nevyhovující zásilky nebo částečné dodávky

Stockfirmati nabízí všem svým zákazníkům možnost vybrat si, zda budou vyzvedávat objednávky zadané vlastním kurýrem nebo využít zpřístupněnou expresní kurýrní službu.
V případě problémů, které lze připsat kurýrovi, jako jsou poškozené balíky, nedostatky nebo částečné dodávky, společnost Stockfirmati incident vyhodnotí, a pokud se se zákazníkem nedohodne jinak, uhradí hodnotu jednoho eura za kilogram za ztracené nebo poškozené produkty.

Nákupní doklady

Ke každé objednávce bude přiloženo DDT, které lze použít jako doklad potvrzující platnost záruky.

Bezpečnost a zodpovědnost

Borelli Store srl nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody vyplývající z nesprávného nebo nevyhovujícího použití prodávaných produktů. Doporučuje se pozorně si přečíst varování a pokyny výrobce obsažené v balení. Produkty uvedené na trh splňují normy a jsou schváleny podle předpisů Evropského společenství. Borelli Store srl neposkytuje služby zakoupené na svých stránkách. Poskytovatel služeb konkrétně uvedený na každé propagační kartě je osobou odpovědnou vůči spotřebiteli za dodržování předpisů, bezpečnost a obecně obsah a kvalitu služby.

Právo na odstoupení od smlouvy

Viz naše zásady vracení zboží

Záruka

V případě jakéhokoli rozporu se smlouvou existujícího v době dodání zboží – musí spotřebitel nahlásit vadu společnosti Boreli Store srl v rámci příslušného zdokumentovaného oznámení. Soulad znamená, že spotřební zboží:
a) je vhodné k použití, ke kterému se běžně používá zboží stejného druhu;
b) odpovídá popisu provedenému prodávajícím a má vlastnosti zboží, které prodávající předložil spotřebiteli jako vzorek nebo model;
c) představuje obvyklé vlastnosti a užitné vlastnosti zboží stejného druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat s přihlédnutím k povaze zboží a případně k veřejným prohlášením o specifických vlastnostech zboží učiněným v této souvislosti prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem nebo zástupcem, zejména v reklamě nebo na etiketách;
d) je rovněž vhodný pro konkrétní použití požadované spotřebitelem a na které prodávajícího upozornil v době uzavírání smlouvy a které prodávající rovněž uznal za průkazné.
V případě neshody správně nahlášené v rámci podmínek má spotřebitel právo: - Primárně na opravu nebo výměnu výrobku dle vlastního výběru, pokud požadovaná náprava není objektivně nemožná nebo nadměrně zatěžující ve srovnání s jiným; - Prostřednictvím Subordinata (pokud první dva opravné prostředky nejsou možné nebo nebyly urychleně přijaty) může být požadováno snížení ceny nebo ukončení smlouvy. Zvolený prostředek nápravy, který ukládá prodávajícímu ve srovnání s druhým nepřiměřené náklady, je třeba považovat za nadměrně zatěžující s ohledem na:
a) hodnotu, kterou by aktivum mělo, kdyby nedošlo k rozporu se smlouvou;
b) rozsah neshody;
c) možnost, že alternativní náprava může být provedena bez významných obtíží pro spotřebitele.
Opravy nebo výměny musí být provedeny v přiměřené době od požadavku spotřebitele. Načasování závisí na typu výrobku a povaze vady. Nejdéle do 90 dnů, v případě, že nejsme schopni vrátit opravený výrobek, bude výrobek s neshodou vyměněn za stejný výrobek nebo, pokud již není k dispozici, za výrobek se stejnými vlastnostmi. a funkčnosti, případně k vrácení zaplacené částky.
Borelli Store srl potvrzuje originalitu každé ze svých akcí. Pokud o tom některý z našich zákazníků pochybuje, neváhejte nás kontaktovat: [email protected]
V případě zaslání nesprávných produktů nebo poškození při přepravě po příslušném ověření se postaráme o vyřešení praxe na naše náklady.

Vrácení peněz

Každé vrácení peněz proběhne stejným způsobem jako při platbě původní objednávky, není-li dohodnuto jinak a za podmínky, že s vrácením peněz nevzniknou žádné náklady, nebo na žádost zákazníka prostřednictvím voucheru, který nevyprší a nebude mít žádný kód; jakmile to uděláte, automaticky se odečte celková částka vaší nové objednávky.
Slevové poukázky nebo propagační kódy nikdy nedávají právo na vrácení peněz v hotovosti. Pokud jsou tedy použity k úhradě celé nebo části kupní ceny, nebudou v případě vrácení nikdy vráceny v hotovosti, ale vždy formou slevy.
Konkrétně například v následujících případech:
- zboží, které má Borelli Stor srl omylem vrátit,
- zboží k vrácení nebo právo na odstoupení od smlouvy,
- zboží k vrácení u zrušené objednávky,
- zboží nelze dodat z důvodu nedostupnosti.
Borelli Store srl vrátí pouze náklady na položku mínus slevu uplatněnou na toto zboží (např. pokud je pro nákup použit 10% kód, bude vrácena cena položky odečtená o 10 %).

Soukromí

Borelli Store sro zaručuje maximální respekt k údajům poskytovaným zákazníky a ochraně jejich soukromí.

Zveřejnění

Borelli Store srl je vlastníkem a správcem údajů poskytnutých uživateli podle a v souladu s legislativním nařízením 30.06.2003 n. 196 známý jako zákon o ochraně soukromí.
Proto zavedla odpovídající politiku ochrany a správy dat.

Účel

Navigace na webu je zdarma a nevyžaduje registraci. Pouze při nákupu budou vyžadovány údaje striktně užitečné pro uzavření řízení, to znamená: - definovat smluvní vztah a z toho vyplývající právní a daňové povinnosti, jakož i umožnit efektivní řízení finančních a obchodních vztahů .
Poskytnutí požadovaných údajů je dobrovolné, ale odmítnutí tak učinit znemožňuje společnosti Borelli Store srl uzavřít smlouvu, a tedy poskytovat produkty a služby. - propagační sdělení, marketingové aktivity nebo obchodní informace zasíláním e-mailů nebo newsletterů, které budou namísto toho adresovány pouze těm, kteří vznesli konkrétní požadavek.
Které osobní údaje byly požadovány: Jsou požadovány pouze údaje nezbytné k uskutečnění smluvního vztahu, nesmí být zveřejněny žádné údaje „citlivého“ charakteru (např. náboženství, politika, zdraví, sexuální život atd.) nebo „soudní“. Metody zpracování a zabezpečení Zpracování dat probíhá pomocí papírových podpor a IT a telematických nástrojů prostřednictvím struktur vhodných pro zaručení jejich bezpečnosti a důvěrnosti a spravovaných výhradně důvěryhodnými pracovníky.

Komunikace a šíření:

Vaše údaje nebudou žádným způsobem sdělovány a šířeny, s výjimkou způsobů a účelů uvedených výše, pro tento účel mohou k údajům přistupovat:
a) osoby jmenované v rámci naší společnosti v souvislosti s vykonávanými úkoly (např. administrativa a řízení prodeje)
b) subjekty, kterým je právo na přístup k údajům uděleno ustanoveními zákona, nařízení nebo komunitární legislativy (např. Guardia di Finanza, policejní složky, dozorové orgány atd.)
c) subjekty pro správu inkas a plateb. Data jsou šifrována a zpracovávána přímo manažery pomocí režimu SSL (Secure Socket Layer), nejbezpečnějšího protokolu, který je dnes k dispozici a je pro uživatele zcela transparentní.
d) subjekty, které potřebují přístup k vašim údajům pro potřeby související se vztahem mezi vámi a námi, v mezích nezbytně nutných k plnění úkolů, které jim byly svěřeny (např. přepravci atd.)
e) naši konzultanti v mezích nezbytných k provedení úkolu, který jim byl svěřen naší společností (např. účetní, účetní střediska atd.)
f) společnosti zabývající se údržbou hardwaru a softwaru ve vztahu k nezbytné údržbě, vylepšení atd. našich infrastruktur

Práva k vašim datům. Změna a zrušení

V souladu s čl. 7 Legislativní vyhlášky ze dne 30.06.2003 máte právo požádat o potvrzení, upravit, vymazat svá data nebo vznést námitku proti jejich použití (samozřejmě s výjimkou, že si přejete dokončit nákup).

Vlastník zpracování údajů

Správce údajů, kterého lze kontaktovat (zasláním písemné žádosti poštou nebo e-mailem) pro uplatnění práv uvedených v předchozím bodě, je: Borelli Store srl

Zrušené objednávky:

Všechny již zaplacené objednávky připravené k odeslání budou v případě zrušení zákazníkem vráceny formou zadržování 10 % na opravu.

Stížnosti

Jakákoli stížnost musí být adresována na [email protected]