Jak vrátit zboží

Právo na odstoupení od smlouvy

ODBĚR PRO VELKOOBCHODNÍ OBJEDNÁVKY:

Každý zákazník, který nakupuje na www.stockfirmati.com, má právo odstoupit pouze v případě, že se přihlásil k odběru služby dropshipping nebo produkty neodpovídají tomu, co je popsáno, nebo mají vady. DIČ Při změně velikosti nevracíme.
V případě žádosti o vrácení nevyhovujícího produktu zašlete e-mail na adresu [email protected], kde na štítek uvedete kód produktu a důvody pro vrácení. Náš zákaznický servis zpracuje požadavek a kontaktuje zákazníka za účelem řízení případu.
Zrušené objednávky: V případě zrušené objednávky vrátí obchod Borelli 10 % z objednané hodnoty za správu a obnovu produktů.

ODBĚR PRO DROPSHIPPOVÁNÍ OBJEDNÁVEK:

Zákazníci, kteří si předplatili službu DROPSHIPPING, mají právo odstoupit od smlouvy, což dává možnost vrátit zakoupený produkt, o který již nemají zájem.

Stockfirmati nabízí možnost vrátit položku pomocí postupu vrácení přímo z vašeho uživatelského panelu několika kliknutími. Stačí se dostat do historie objednávek, vybrat objednávku, u které hodláte odstoupit, a následovat postup na pár kliknutí. Pokud zvolíte tuto možnost, zašleme Vám potvrzení o přijetí odstoupení e-mailem.
Vrácení zásilky je účtováno zákazníkovi, který musí vrátit produkty na následující adresu:

Borelli Store srl
Via dei marmorari, 94 - 41057 Spilamberto (MO)

Když se produkt vrátí do našich skladů, společnost stockfirmati vrátí peníze nebo vydá kredit bez data vypršení platnosti, který lze použít na www.stockfirmati.com

Odstoupení je možné uplatnit do 30 dnů od převzetí zboží.

Pokud narazíte na nějaké potíže, můžete klidně napsat na [email protected] a obdržet pokyny k dokončení vrácení.

Vyloučení odstoupení od smlouvy:

Výše popsané právo na odstoupení od smlouvy neplatí v následujících případech:
a) smlouvy o poskytování služeb po úplném poskytnutí služby, pokud jejich plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele as akceptací ztráty práva na odstoupení od smlouvy po úplném splnění smlouvy odborníkem;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena souvisí s kolísáním finančního trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) dodání zboží vyrobeného na míru nebo jednoznačně personalizovaného;

d) o dodávce zboží, u kterého hrozí rychlé znehodnocení nebo expirace;

e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které není vhodné vrátit z hygienických důvodů nebo souvisejících s ochranou zdraví a bylo po dodání otevřeno;

f) o dodávce zboží, které je po dodání pro svou povahu neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;

g) o dodávce alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření kupní smlouvy, jejichž dodání může proběhnout až po třiceti dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na neovlivnitelných výchylkách trhu odborníkem;

h) smlouvy, ve kterých spotřebitel výslovně požádal o návštěvu odborníka za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby. Pokud při příležitosti této návštěvy obchodník poskytuje služby nad rámec služeb, které si spotřebitel výslovně vyžádal, nebo zboží jiné než náhradní díly nezbytné k provedení údržby nebo opravy, vztahuje se právo na odstoupení od smlouvy i na tyto doplňkové služby nebo zboží;

i) dodání zapečetěných zvukových nebo obrazových nahrávek nebo zapečetěného počítačového softwaru, které byly po dodání odpečetěny;

l) dodávka novin, periodik a časopisů s výjimkou smluv o předplatném na dodávku těchto publikací;

m) po třetí žádosti o vrácení do 12 měsíců bude muset zákazník nést náklady na dopravu na vlastní náklady.

n) poskytování ubytování pro nebytové účely, přepravu zboží, půjčovnu automobilů, stravovací služby nebo služby související s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva stanoví konkrétní termín nebo dobu plnění;

o) dodání digitálního obsahu prostřednictvím nehmotné podpory, pokud realizace byla zahájena s výslovným souhlasem spotřebitele a s jeho akceptací skutečnosti, že by v takovém případě ztratil právo na odstoupení od smlouvy.